Brazilië in partijen – Work in progress

Ter gelegenheid van de presidentsverkiezingen in Brazilië vandaag een overzicht van de politieke partijen die in het land actief zijn. Het overzicht is niet helemaal up-to-date (“Brazilië in Partijen” is immers een gedicht dat onafgebroken bijgeschaafd, gecorrigeerd en/of volledig herschreven wordt), maar geeft u een idee van het ondoordringbare woud van grotere en kleinere partijen in het land. Wie de boswachter wordt, weten we na vandaag of na de tweede ronde op 28 oktober.

Democraten – DEM – centrumrechts – liberaal conservatisme, liberale democratie

Braziliaanse Communistische Partij – PCB – extreemlinks – socialisme, communisme, marxisme-leninisme, chroesjtjovisme

Communistische Partij van Brazilië – PCdoB – links tot extreemlinks – democratisch socialisme, communisme, marxisme-leninisme, maoïsme, reformisme, developmentalisme

Partij van de Arbeiderszaak – PCO – extreemlinks – socialisme, communisme, marxisme-leninisme, trotskisme (lijn altamira)

Democratische Arbeiderspartij – PDT – centrumlinks – sociaaldemocratie, humanisme, arbeiderisme, Getúlioïsme, Brizolaïsme, populisme, nationalisme

Nationale Ecologische Partij – PEN – centrumrechts – duurzaamheid, milieuactivisme

Humanistische Solidariteitspartij – PHS – centrumrechts tot rechts – humanisme, distributisme, katholieke democratie

Partij van de Braziliaanse Democratische Beweging – PMDB – centrum – politiek syncretisme

Braziliaanse Vrouwenpartij – PMB – centrumlinks – vrouwenrechten

Nationale Mobilisatiepartij – PMN – centrumlinks – mobilisatie

Nieuwe Partij – NOVO – rechts – economisch liberalisme

Progressieve Partij – PP – centrum rechts tot rechts – conservatisme, populisme, nationalisme

Partij voor een Vrij Vaderland – PPL – centrumlinks tot links – developmentalisme, wetenschappelijk socialisme

Socialistische Volkspartij – PPS – centrumlinks – sociaaldemocratie, Derde Weg, parlementarisme

Partij van de Republiek – PR – centrumrechts – republicanisme, sociaal liberalisme, protectionisme

Braziliaanse Republikeinse Partij – PRB – centrumrechts – republicanisme, liberaal conservatisme, economisch interventionisme

Republikeinse Partij voor Sociale Orde – PROS – centrumlinks – sociaaldemocratie, republicanisme, sociaal liberalisme

Progressistische Republikeinse Partij – PRP – centrumrechts – republicanisme, progressivisme

Braziliaanse Partij voor Arbeid en Vernieuwing – PRTB – rechts – arbeiderisme, participatiedenken, conservatisme, nationalisme

Braziliaanse Socialistische Partij – PSB – centrumlinks tot links – democratisch socialisme, reformisme, progressivisme

Christensociale Partij – PSC – rechts – christendemocratie, liberaal conservatisme, sociaal conservatisme

Sociaaldemocratische Partij – PSD – centrum – politiek syncretisme, brede volkspartij

Partij van de Braziliaanse Sociaaldemocratie – PSDB – centrumlinks tot centrumrechts – sociaaldemocratie, parlementarisme, sociaal liberalisme

Christelijke Sociaaldemocratische Partij – PSDC – rechts tot extreemrechts – christendemocratie, sociaal conservatisme, Bleeding-Heart

Partij voor Socialsme en Vrijheid – PSOL – links tot extreemlinks – socialisme, marxisme, trotskisme (lijn Moreno, Mandel en Granta), ecosocialisme

Socialistische Arbeiders Eenheidspartij – PSTU – extreemlinks – socialisme, communisme, marxisme-leninisme, trotskisme (lijn Moreno)

Arbeiderspartij – PT – centrumlinks tot links – sociaaldemocratie, Lulaïsme, reformisme, developmentalisme, progressivisme

Braziliaanse Partij van de Arbeid – PTB – centrum – nationalisme, arbeiderisme, Getulisme

Christelijke Partij van de Arbeid – PTC – centrumrechts – arbeiderisme, liberaal conservatisme, christian right

Partij van de Arbeid van Brazilië – PTdoB – centrumlinks – arbeiderisme, nationalisme, Getulisme

Nationale Partij van de Arbeid – PTN – centrum – arbeiderisme, nationalisme

Groene Partij – PV – centrumlinks – milieubeweging, sociaal liberalisme, federalisme, parlementarisme, politiek syncretisme, centrisme

Netwerk Duurzaamheid – REDE – centrumlinks – sociaaldemocratie, ecologisme, milieubeweging

Solidariteit – SD – centrumlinks – arbeiderisme

Auteur: Anoniem
In: Wikipedia, https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_partidos_pol%C3%ADticos_no_Brasil

Vertaling Harrie Lemmens
Foto Ana Carvalho

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.